– Det er et velkjent problem at enkelte innsatte i fengsler heller burde fått behandling i psykiatrien, sier nestleder Rita Bråten i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF).