– Børge Brende har mange oppgaver og det skjer mye rundt i verden. Vi opplever at det er vanskelig å komme i dialog med ham og at det ikke alltid er helt tilfredsstillende å komme i kontakt med en statssekretær som ikke har de samme myndighetene som en minister, sier Kari Helene Partapouli i Utviklingsfondet.