Professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas H. Engen, mener måten myndighetene knytter antatte årsaker til terror, sammen med beredskap har vært i utvikling: