I sin blogg kommenterer Oddbjørn Evenshaug diskusjonen om folkekirken med utgangspunkt i avskjedsforelesningene til MF-professorene Hans Kvalbein og Oskar Skarsaune. Han kommer også inn på diskusjonen om folkekirken som skjer i forbindelse med endringene av forholdet mellom stat og kirke der øket oppslutning om kirkevalget er satt som forutsetning for overføring av makt til kirken. Evenshaug skriver: