Evangeliesenteret har – som mange andre private tilbud – ikke fått utnyttet sin kapasitet i de senere årene.