Dommen falt tirsdag. EU-domstolen fant Datalagringsdirektivet i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter, melder [http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/EU-domstolen-Datalagringsdirektivet-er-ulovlig-7529032.html#.U0O3zi9t26p Aftenposten].