Mange ettåringer tilbringer mer enn åtte timer om dagen i barnehagene. Nå ber professor Lars Smith myndighetene om å anbefale at de minste barna ikke er i barnehagen mer enn 35 timer i uka.