29.juli, på olsokdagen, er det ett år siden fader Paolo Dall’Oglio ble tatt til fange av islamist-organisasjonen ISIL (Den islamske stat i Irak og Levanten). I den anledninjg vil det bli arrangert forbønnsgudstjenester i Roma, Paris, Brüssel, Berlin, Beirut og en rekke andre steder.