Samfunn

– Jeg var helt alene om å bruke nikab på videregående i Østfold da de innførte forbud. Det er klart forbudet føltes personlig, sier Leyla Hasic.

Hun bruker selv nikab og gikk på videregående i Sarpsborg da Østfold innførte forbud mot heldekkende ansiktsplagg på videregående skole.

Akershus, Oslo og to skoler i Telemark har også lignende forbud, men nå uttrykker flere fylkespolitikere at det er uheldig at regelverket varierer med bosted. De etterlyser en nasjonal debatt.

– Et forbud mot tildekking av ansiktet i skolen burde vært drøftet på nasjonalt nivå. Det er rart om man får lov til å bruke nikab på skolen i et fylke og ikke i et annet, sier Roald Stenseide (Frp), leder av Opplærings- og helseutvalet i Hordaland fylkeskommune.