– Jeg kan bekrefte at barnas beste skal vektlegges større, sa Erna Solberg under trontaledebatten.