Verdenssamfunnet kom ikke raskt nok på banen for å bekjempe ebola, erkjenner helseminister Bent Høie (H).