– Vi ble kjent med opplysningene 6. juni, og har ikke mottatt henvendelser fra andre med tilsvarende opplysninger. Dette har derfor ikke vært del av vurderingene om å kreve stans i de såkalte badestudiene, sier statssekretær Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet til Vårt Land.