– Dette er veldig overraskende. Vi finner ingen forklaring på terrorlistingen. Dette tar vi svært alvorlig, sier Basim Ghozlan, forstander i Det islamske Forbundet (DIF) til Vårt Land.