Politiske ambisjoner bidrar til at juksepavene slipper unna, hevder Gro Elisabeth Paulsen, leder for Norsk Lektorlag (NLL).