Samfunn

Tirsdag presenterte Oslo kommune kartleggingen av rasisme og antisemittisme i ungdomsskolene i Oslo. Den viser at barn med jødisk bakgrunn opplever langt mer hets enn barn som tilhører andre religioner.

Mens totalt 3,5 prosent av elevene i Oslos ungdomsskoler opplever negative hendelser minst to-tre ganger månedlig på grunn av sin religiøse bakgrunn, er andelen blant jødiske barn oppe i 33,3 prosent. Blant muslimer er andelen 5,3 prosent.

LAST NED RAPPORTEN I PDF

Mehtab Afsar, generalsekretær for Islamsk Råd Norge, mener at muslimske barn opplever hets i langt større grad.