At elever ruser seg, kan være en viktig grunn til at mange avbryter videregående opplæring, tror skolerådgiver.