Kalifatets krigere drømmer om å gjenta islamiseringen av den arabiske halvøya. Da får minoriteter tre valg: Konverter, flykt eller dø.