– Det var fornuftig og nødvendig å leie inn hjelp til å håndtere situasjonen, sier styreleder Roy Wareberg i Verdibanken.