Etter planen skal regjeringen høsten 2016 legge frem en stortingsmelding med evaluering av bioteknologiloven. Dermed er det duket for intens biokamp kun måneder før neste stortingsvalg.