Men etter noen små irettesettelser mandag ettermiddag satt de som tente lys da dronning Sonja leste «Hvordan snøen fikk farge» for barnebarna. Det er et gammelt sagn gjenfortalt av Dan Lindholm om hvordan snøklokken ga litt av fargen sin til snøen.