Ikke bare de døde, og heller ikke bare eldre, er å finne på gravlunder. Mennesker i alle aldre besøker gravsteder. Så stor er interessen at kirkegårder, gravlunder og minnesteder er den største kategori turistattraksjoner. Det sier Trond Berge, sosialantropolog ved NTNU, som forsker på det som kalles mørk turisme. Hans interesse knytter seg først og fremst til minnelunder og gravsteder etter første verdenskrig.