– Vi registrerer at det signalet som Lysbakken sender nå er et annet enn i 2013. Et betydelig annet, sier Hareide.