«Få eller ingen talere tør lenger å snakke om den avgjørende betydningen kristen tro har hatt for vår historie, vår jus, vår moral, kultur og tenkesett, skriver pastor Ole Petter Erlandsen i Vårt Lands nettforum, verdidebatt.no.