For å sørge for at kvinner som søker abort får mest mulig likeverdig behandling, går Helsedirektoratet inn for å redusere antall abortnemnder fra 35 til 15.