Kristiansen har gått i bresjen når venstresida nå vil riste frihetsbegrepet ut av høyresidens hender. Kristiansen sier det er særlig de unge jentene som trenger en moderne frihetskamp.