Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) mener loven blir mer i tråd med hvordan samfunnet har utviklet seg.