«Så snart en tenker avslører ideene sine, vil du finne hundrevis av fatwaer mot ham fordi han hadde mot til å diskutere noen hellige emner. Jeg er virkeig bekymret for at arabiske tenkere vil migrere i jakten på frisk luft og for å unnslippe de religiøse myndighetenes sverd».