En dansk sæddonor, som er far til 43 barn, har en alvorlig og arvelig sykdom. 18 av barna bor i Norge eller Sverige. Sædbanken lot være å melde fra om den syke donoren, noe de er forpliktet til.