– Jeg vil begynne med å uttrykke min dypeste kondolanse til Bernt Størsruds familie, sa Danielsen da han møtte pressen på Gardermoen i Oslo etter ankomst.