Statsråd Tora Aasland delte ut prisen onsdag. Mangfoldsprisen deles årlig ut til en offentlig eller privat virksomhet som har utmerket innen etnisk mangfold på arbeidsplassen.