– Vi opplever at det offentlige bruker helsetjenesten som et innvandringsregulerende tiltak. Det synes vi er forkastelig, sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettseksjonen i Røde Kors.