Høyre kommer nest sist i karaktersettingen som Framtiden i våre hender og alliansen Klimavalg 2013 har gjort på partienes programmer, og som de legger fram i dag. På en skolelignende skala fra 1 til 6 får Høyre en svak 3-er. Ap får hakket bedre, en ren 3-er.