Samfunn

Etter krigen foregikk det omfattende bortadoptering av barn like etter fødselen. På syttitallet tørket ordningen inn ettersom folketrygden ble innført også for enslige forsørgere, prevensjon ble tilgjengelig og abort ble lovlig.

Forrige uke ble det kjent at til sammen ti fostre ble abortert da de var eldre enn 22 uker mellom vinteren 2010 og høsten 2011. Flere av disse abortene var såkalte aborter på sosiale indikasjoner, som er ulovlig så sent i svangerskapet. En ny ekspertgruppe skal granske abortnemndene i Norge og se på abortloven.

Adopsjon er i dag sjelden aktuelt for norske kvinner som er uønsket gravide.

God oppvekst. Offerdal har erfaring fra å vokse opp som adoptert. Hennes mor var en av nærmere 200 gravide kvinner som reiste til jordmor Johanne Marie Nygaard i Norheimsund for å gjemme seg i månedene før fødselen og føde i Hardangerbygda.