Norge fremstår som blottet for religionsforståelse. Det hevder Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni. Lemvik mener det norske bistandsapparatet har for liten kunnskap om og forståelse av religion. Og at toppene i utenriksdepartementet nedprioriterer temaet.