– Utanriksminister Børge Brende snakkar om 20-25 utvalde fokusland. Kva land dette blir, og kva det inneber, er det mest spanande ved det komande ­bistandsbudsjettet, seier Wenche Fone til Vårt Land. Ho l­eiar ­utviklingspolitisk avdeling i ­Kirkens Nødhjelp (KN).