I det blåblå budsjettet landet bistandsmålet av BNI (bruttonasjonalinntekt) under den ideelle 1-prosenten. Satsingen endte på 0,98.