Samfunn

I det blåblå budsjettet landet bistandsmålet av BNI (bruttonasjonalinntekt) under den ideelle 1-prosenten. Satsingen endte på 0,98.

Huitfeldt, som leder Stortingets utenrikskomité, mener det hun har advart mot igjen blir virkelighet:

– Nå starter et politisk teater der KrF liksom skal få æren for det vi alle vet kommer til å skje: Budsjettforhandlinger hever nivået opp igjen til 1 prosent. Dette burde vi vært spart for. Og KrF kunne brukt kreftene på noe annet.

LES OGSÅ: Anniken Huitfeldt foreslår historisk forlik om bistand