I 1992 ble 11 prosent av daglige reiser i byområder foretatt med kollektivtransport. Tross bedre tilbud er andelen kollektivreiser helt lik.