Tidligere daglig leder for Stiftelsen Betanien Bergen, Are Blomhoff, ble i februar dømt til tre års fengsel for underslag, bedrageri og sexkjøp. I Drammen tingrett erkjente Blomhoff å ha underslått over 15 millioner kroner, som han hadde brukt på fester med prostituerte i Spania.