Oslo registrerer andelen minoritetselever på skolene for å tilrettelegge undervisningen, men i Bergen registreres kun elevene som trenger ekstra norskopplæring.