Nylig uttalte FNs klimasjef at Norge bør stenge kullgruvene på Svalbard. I helgen vedtok sentralstyret til Kristelig Folkepartis Ungdom, KrFU, at kullgruvene på Svalbard må stenges og erstattes med en fornybarsatsing.