Kravet settes fram for å motvirke press fra blant annet Canada som har store reserver av oljesand og oljeskifer, og som satser på produksjon og salg av slik olje.