Dilemmaene står i kø når den påtroppende regjeringen trolig skal avgjøre om Norge skal ta imot og destruere kjemiske våpen fra Syria eller ikke.