Risnes sier til NTB at all innsats nå er rettet mot å få innvilget en arbeidstillatelse for Maria Amelie. Han sier jobbtilbudet fra Teknisk Ukeblad er en perfekt løsning som også tilfredsstiller kravet om å få arbeidstillatelse.