– Når vi ønsker å påpeke noe som kan ramme barn, er det vår plikt å gjøre det. Vi kan ikke la være å fremme slik kritikk av frykt for at noen skal føle seg stigmatisert, sier Hjermann.