– Elevene må komme rett hjem etter skolen. I enkelte tilfeller kontrollerer foreldrene mobiltelefonen deres. De kan kjøre forbi skolegården i friminuttene, forteller forsker Veronica Paulsen ved NTNU Samfunnsforskning.