Rapporten fra forskningsprosjektet EU Kids Online, hvor 25.000 barn fra 25 land er intervjuet, viser at norske barn og ungdommer er de som oftest oppsøker nettsier som oppfordrer til hat mot folkegrupper, anoreksi, selvskading og selvmord, skriver Aftenbladet.