Soldater som verver seg til utenlandsoppdrag, må gjennom et mer omfattende program.