Regjeringen gir asylbarna som har vært i Norge i mer enn tre år, amnesti, men kravene er så strenge at bare ett av seks barn får bli i landet.