Rasmussen satte seg mandag ned ved lokalene til Islamsk Råd og erklærte at hun ville sitte der til rådet utvetydig tok avstand fra dødsstraff for homofile. En pressemelding onsdag, hvor Islamsk Råd skrev at det «verken ønsker eller søker dødsstraff for homofile», var ifølge Rasmussen ikke tydelig nok og førte til at hun innledet en sultestreik.