I sakspapirene foran vedtak av utenriksbudsjettet, kom regjeringens nye bistandspolitikk til slutt frem i lyset.